De provincie werkt sinds begin 2020 met EcoSmart, onderdeel van Renewi, om het provinciehuis afval-arm te maken. Het streven is de hoeveelheid (rest-)afval de komende 4 jaar onder de 5% te krijgen. In 2019 is het percentage restafval gedaald tot 13,8%. Hiermee behoort de Provincie Noord-Brabant tot de best presterende kantoorgebouwen in Nederland.

In het project hebben we ons drie doelen gesteld:

 1. Reductie van de totale hoeveelheid afval per jaar. 
  De provincie produceert de afgelopen jaren steeds minder afval en wil deze lijn verder doortrekken. Het reduceren van afval, dus ook recyclebaar afval, is wat de Provincie betreft de hoofddoelstelling. 
  Subdoelen voor 2020 zijn om de hoeveelheid disposables te verminderen met 25%, vertrouwelijk papier retour te laten komen als kopieerpapier en deelstroomroutes van kleine stromen op te starten (zoals bijvoorbeeld het afvoeren van oud meubilair, wat reeds in gang is gezet)
 2. Reductie van de totale hoeveelheid restafval (niet-recyclebaar) per jaar. 
  De provincie wil naast de totale hoeveelheid afval de hoeveelheid restafval verminderen. De afgelopen jaren is de hoeveelheid restafval sterk afgenomen naar een percentage van 13,8%. Doelstelling is om dit percentage, en de totale hoeveelheid, restafval nog verder te reduceren.
 3. Verwerking van reststromen en restafval. 
  De gescheiden ingezamelde reststromen die aangeboden worden, worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier verwerkt. Afval wordt grondstof. Het onvermijdelijke restafval wat binnen de Provincie overblijft dient zo verantwoord mogelijk verwerkt te worden.

Rol van de provincie

De provincie streeft binnen haar eigen bedrijfsvoering naar een reductie van (niet recyclebaar) afval. 

Resultaten

In de afgelopen 10 jaar heeft de provincie de hoeveelheid afval in het provinciehuis verminderd van 205.000 naar 78.000 kilogram. Het restafval - het deel dat niet meer recyclebaar is, en dus verbrand of opgeslagen wordt - is teruggebracht van 50.000 naar 13.200 kilogram in 2019. Daarmee komt het restafval op 13,8% van het totale afval. Als vergelijking: deze hoeveelheid is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid restafval van zo’n 75 personen op jaarbasis. In het provinciehuis werken dagelijks zo’n 900 mensen.

Het streven is om het percentage restafval in de komende 4 jaar tijd tot onder de 5% te krijgen. De provincie kijkt daarbij niet alleen kritisch naar het eigen gebruik en hergebruik, maar beoordeelt bij haar inkoopbeleid ook leveranciers op hoe zij met afval omgaan

Sinds 2017 maakt de Provincie Noord-Brabant gebruik van Biobased koffiebekers. Er is voor gekozen om de bekers om te zetten in toiletpapier van te maken. Samen met de leverancier van de bekers, de leverancier van het toiletpapier en onze afvalinzamelaar is er gewerkt aan een goede kringloop voor de bekers. Deze worden sinds 2017 omgezet naar toiletpapier.

In 2019 is de Provincie Noord-Brabant overgestapt op papieren koffielepeltjes. Deze biobased koffielepels worden samen met de koffiebekers ingezameld, waar toiletpapier van wordt gemaakt. In 2019 zijn er in totaal zo’n 135.000 papieren koffielepels ingezameld.

Contact Brabant Doet Wat

Provinciehuis afval-arm