Rol provincie

De provincie beheert het Warmtebronnenregister van Noord-Brabant: een geografisch overzicht van huidige en potentiële warmtebronnen. Daarnaast zijn er regionaal adviseurs aardgasvrije wijken aangesteld. Zij adviseren gemeenten over de warmtetransitie en ondersteunen bij aanvragen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Vlak voor de zomer van 2020 is gestart met het Expertiseteam Warmte van Noord-Brabant. Houd de Energiewerkplaats Brabant in de gaten voor updates! 

Resultaten?

Door krachten te bundelen komen we steeds verder in de warmtetransitie. Een mooi voorbeeld hiervan is de enquête om inzicht te krijgen in de beschikbare restwarmte van bedrijven in Noord-Brabant. Meer dan 100 bedrijven hebben gereageerd! Deze bedrijven willen in overgrote mate meedoen met initiatieven om restwarmte goed te benutten, bijvoorbeeld door intern hergebruik of door het leveren van restwarmte aan omliggende gebouwen. Een mooi startpunt om het gesprek met elkaar aan te gaan over slimme uitwisseling van warmte. Op 1 november 2020 zijn de resultaten van de enquête te vinden in het Warmtebronnenregister.

   

Contact Brabant Doet Wat

Warmtetransitie