Daarnaast brengt de Klimaatparagraaf ook de mogelijkheden in beeld om negatieve invloeden te beperken, en positieve invloeden te maximaliseren.

Rol van de provincie

De Klimaatparagraaf richt zich op de impact van provinciale beleidsvoorstellen op het klimaat. Deze beleidsvoorstellen hebben in overgrote meerderheid betrekking op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Tegelijkertijd stopt klimaatverandering niet bij de grens van onze provincie en daarom zijn we ons ervan bewust dat ons handelen tevens van invloed is op het wereldwijde vraagstuk van klimaatverandering. Met ons provinciaal klimaatbeleid dragen we dan ook bij aan nationale, Europese en internationale klimaatdoelstellingen.  

Resultaten

Na een jaar evalueren we of de Klimaatparagraaf in de huidige vorm bijdraagt aan de gewenste doelstellingen en uitvoerbaar en effectief is.

Contact Brabant Doet Wat

Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen