In het kader van de Nationale Klimaatweek stelt de provincie de gehele week afvalprikkers en afvalzakken beschikbaar voor medewerkers die tijdens hun lunchwandeling graag een steentje bijdragen aan een schonere leefomgeving.

Bewustwording creëren

Dat het nog steeds nodig is om aandacht te vragen voor het opruimen van zwerfafval bleek ook vandaag. “Wanneer je naar buiten gaat, ook hier bij het Provinciehuis, zie je dat er veel zwerfafval ligt. Als overheid kunnen we hier regels voor stellen, zoals het statiegeld op plastic flesjes en blikjes, en die helpen ook. Maar we moeten met elkaar ook kijken hoe we zelf kunnen bijdragen aan een schonere leefomgeving,” aldus gedeputeerde Roijackers.
Jaarlijks belandt er in Nederland nog altijd zo’n 50 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen. Dat kan onder andere de ‘plasticsoep’ verergeren, omdat plastic zwerfafval via de wind of rivieren in zee terecht kan komen. Daarnaast is het problematisch, omdat het vaak lang duurt voordat zwerfafval is afgebroken. Dat geldt ook voor natuurlijk afval, zoals een bananenschil (!).

Samen verschil maken

Gedeputeerde Roijackers: “We zijn met een groepje gaan lopen en zeiden al tegen elkaar dat we met een prikker in onze hand met heel andere ogen naar de omgeving kijken. Dat is ook het mooie aan de Nationale Klimaatweek, dat we acties organiseren die ons bewust maken van de spullen die we gebruiken of consumeren en wat daarvan in de natuur belandt. Maar ook hoe leuk het is om samen iets positiefs te doen voor het milieu, onze leefomgeving én gezondheid.”
Al deze gezamenlijke inspanningen dragen in ieder geval zeker bij en maken écht verschil. Zo verscheen afgelopen week in het nieuws dat er de helft minder plastic in de maag van de noordse stormvogel wordt aangetroffen. Dat geeft aan dat we goed op weg zijn, maar neemt niet weg dat we ons hiervoor in moeten blijven zetten.

Afvalprikkers lenen bij je gemeente

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft afvalprikkers en afvalzakken beschikbaar gesteld aan de provincie tijdens de Nationale Klimaatweek. De gemeente heeft zich aangesloten bij het initiatief Wijkhelden: de Wijkhelden zijn een sympathieke én effectieve manier voor jong en oud om zwerfafval aan te pakken. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een schonere buurt? Informeer dan ook eens bij jouw gemeente of het mogelijk is om een afvalprikker te lenen.

Nationale Klimaatweek

Van 30 oktober tot en met 5 november 2023 is het de Nationale Klimaatweek. Tijdens de Nationale Klimaatweek inspireren Brabanders elkaar om steeds duurzamer te leven. Want iedereen kan een steentje bijdragen. Dit is hét moment om (energie) te besparen, minder CO2 uit te stoten, zuiniger om te gaan met water en materialen te hergebruiken. Dat is goed voor onze omgeving, onze portemonnee én onze toekomst. Op naar een groener, schoner en duurzamer Brabant.

Contact Brabant Doet Wat

Zwerfafval opruimen rondom Provinciehuis