Een winddeel van de Bossche Windmolen West

Sinds september 2021 staat er een windmolen van Coöperatie Bossche Windmolen in het windpark De Rietvelden aan de Graaf van Solmsweg (’s-Hertogenbosch). De coöperatieve vereniging produceert samen en lokaal écht groene stroom voor alle Bosschenaren. Ze hebben maar liefst 540 leden: zowel inwoners en verenigingen als kleine bedrijven binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. In windpark De Rietvelden staan in totaal vier windmolens die de stad voor ruim 5% voorzien in het stroomverbruik. Op weg naar een klimaatneutrale stad!

Groene daken in Tilburg en Rosmalen

Brabant wordt van bovenaf groener: steeds meer daken kleuren groen. In Tilburg ging de VvE aan de Elzenstraat aan de slag met het vergroenen van de daken Met subsidie van de gemeente legden zeventien buren een gezamenlijk groen dak aan van wel 825 vierkante meter. De levensduur van het dak is verdubbeld nu het bedekt is met sedumplanten. Op hete dagen is het in huis zo’n vier (!) graden koeler door de isolerende werking van het groene dak.

Ook in Rosmalen werden zo’n 65 daken vergroend in de wijk Kattenbosch. De daken zijn veranderd in groene oases met sedumbeplanting. Groene daken houden ook veel regenwater vast bij hoosbuien. Dat vermindert de druk op het riool tijdens extreem weer. Daarnaast vergroot een groen dak de biodiversiteit en dempt het omgevingsgeluid. Groene daken verbeteren het leefklimaat in de stad.

Klimaatadaptief wonen in een Ecodorp

In Boekel wordt een ecodorp gerealiseerd. Een ecodorp is een gemeenschap met als doel om zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam te zijn. In de wijk worden 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, 6 mantelzorgwoningen, een buurthuis, een kennis- en educatiecentrum, een werkplaats en kantoren met duurzame ondernemingen gerealiseerd. Ze gaan voorzien in hun eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening en ecologische waterzuivering. Een inspirerend initiatief!

Voorbeelden

Meer mooie voorbeelden op het gebied van duurzaamheid vind je op klimaatadaptatiebrabant.nl en brabantgeeftenergie.nl

Contact Brabant Doet Wat

Lokale duurzaamheidsinitiatieven