Een impuls aan het verduurzamen van bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Ze kunnen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Daarom is de provincie Noord-Brabant het project Grote Oogst gestart. Op 13 van de 600 bedrijventerreinen gaat de provincie samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag met verduurzaming. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere vlakken.

Aanmoedigingsprijs voor ondernemers in de agrifoodsector

De Agrifoodpluim is dé aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrifoodsector in Brabant. De prijs geldt als een blijk van waardering en om andere bedrijven in de sector te inspireren. Sinds 2018 zijn er al tientallen Agrifoodpluimen uitgereikt, onder andere aan PaludiPlants (gespecialiseerd in de teelt, levering en advies van (eetbare) waterplanten), GroeneWoudGAS (verwerken het biogas wat van nature vrijkomt uit de koemest tot groengas) en Monkeys by the Sea (maakt visvervangers met gezonde ingrediënten uit de buurt). De Agrifoodpluim is onderdeel van het platform Landbouw & Voedsel Brabant, een initiatief van de provincie. 

Gouden Cirkel voor koplopers in circulaire economie

Ook voor Brabantse circulaire ondernemers is er een aanmoedigingsprijs: de Gouden Cirkel. Koplopers op het gebied van circulaire economie, met een bijzondere impact en potentie tot schaalvergroting maken aanspraak op deze prijs. De prijs wordt ieder kwartaal uitgereikt en is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Zo won bijvoorbeeld Rodenburg Biopolymers de prijs al eens, een bedrijf dat nieuwe grondstoffen maakt van aardappelresten. 

Benieuwd wat de provincie nog meer doet op het gebied van duurzaamheid en hoe jij op jouw manier hieraan kunt bijdragen? Kijk dan nog even verder op deze website brabantdoetwat.nl

 

Contact Brabant Doet Wat

Duurzaamheid in het Brabantse bedrijfsleven