Deze video gaat over 2e investeringsronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF)

In bovenstaande video wordt de 2e investeringsronde van het BOF verder toegelicht. Ook komt aan bod op welke manier investeerders deel kunnen nemen aan deze nieuwe ronde. Er is ook een Engelstalige versie (English version) beschikbaar.

Interesse?

Heeft u interesse om in te stappen in de 2e investeringsronde van BOF? Wilt u meer weten over de kansen, mogelijkheden en aanpak? Stuur een bericht naar BOF@brabant.nl.

 

Contact

Informatie voor (impact)investeerders met interesse in de tweede ronde van het BOF