Het provinciewapen


De Brabantse leeuw werd al in de 12e eeuw gebruikt en is eeuwenlang het wapen geweest van het hertogdom Brabant.

Grofweg bestaat het gebied tegenwoordig uit de provincie Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het hertogdom Brabant

Met uitzondering van een aantal onderbrekingen (door overheersingen van onder meer de Spanjaarden) heeft de leeuw tot 1815 gefungeerd als wapen van het hertogdom. In dat jaar werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht. Een opdeling van het oude hertogdom in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Brabant en Antwerpen was het gevolg.

Twee extra leeuwen

Na de afscheiding van België bleven de 'Brabanten' aan beide zijden van de grens de leeuw als wapen voeren. Maar sinds 1920 flankeren twee extra leeuwen als schildhouders de Noord-Brabantse leeuw. Na deze aanpassing is het wapen van onze provincie niet meer gewijzigd.

De rol van het wapen in de huidige tijd

Anno nu heeft het wapen slechts nog een protocollaire functie. Het speelt een rol tijdens officiële gelegenheden waarbij de commissaris van de Koning en/of het college van Gedeputeerde Staten als gastheer optreedt. Voorbeelden van zulke gelegenheden:

  • de nieuwsjaarsreceptie
  • het nieuwsjaarsconcert
  • ontvangst van Tweede Kamerleden of andere officiële gasten
  • koninklijk bezoek
  • een afscheidsreceptie

Ook gebruikt ment het wapen nog wel eens op presentatiemateriaal en in uitnodigingen. Ten slotte gebruikt de commissaris het wapen bij het vervullen van zijn bijzondere taken (bijvoorbeeld burgemeestersbenoemingen).


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.