Grondwater onttrekken (oppompen)


Grondwater dat van nature voorkomt in de bodem wordt opgepompt voor de beregening van landbouwgewassen. Maar ook om drinkwater, frisdrank en bier van te maken, of gebouwen op temperatuur te houden.

Downloads

De provincie richt zich op duurzaam gebruik van het grondwater en bescherming van het grondwater dat is bestemd voor menselijke consumptie. Er zijn verschillende regels van toepassing waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn.

Grondwateronttrekkingen voor de landbouw

Bent u agrariër en heeft u vragen over beregening? Neem dan contact op met uw Waterschap:

Meldplicht voor kleine grondwaterputten

Sinds 1 september 2023 bestaat er een meldplicht voor alle bestaande kleine grondwaterputten. Alle gebruikers – van particulieren en bedrijven tot boeren en gemeenten – worden gevraagd hun put online bij de waterschappen te registreren. In het werkgebied van Aa en Maas is dit vrijwillig, bij Brabantse Delta en De Dommel verplicht en in Rivierenland geldt (nog) geen meldingsplicht voor kleine grondwaterputten. Nieuw is ook dat voor het slaan van nieuwe putten voortaan een vergunning nodig is. De registratie van de kleine grondwaterputten geeft de waterschappen meer inzicht in ál het grondwatergebruik. Daarmee wordt beter duidelijk wat er nodig is om de grondwaterstanden te herstellen. Exacte informatie over de meldplicht en vergunningaanvraag staat op de site van het waterschap.

Bronbemalingen en saneringen

Voor een bronbemaling (oppompen van grondwater bij bouwwerkzaamheden) of sanering van de bodem kunt u terecht bij het waterschap.

Bodemenergiesysteem

Wilt u een bodemenergiesysteem aanleggen voor Koude- en warmteopslag, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket. Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst.

Om een goede balans te houden tussen benutten en beschermen van grondwater, zijn er nieuwe regels voor bodemenergiesystemen. Het is niet langer overal in Brabant mogelijk om tot onbeperkte diepte bodemenergiesystemen aan te leggen. Het nieuwe beleid is opgenomen in het Regionaal Water en Bodem Programma De bijbehorende regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Industriële toepassingen en drinkwatervoorziening

Voor industriële toepassingen voor meer dan 150.000 kubieke meter is ook een watervergunning nodig. Hiervoor moet u een watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst. Voor industriële toepassingen voor minder dan 150.000 kubieke meter per jaar kunt u terecht bij het waterschap.

Grondwaterheffing

Wie meer dan 150.000 kubieke meter per jaar oppompt betaalt daarvoor provinciale grondwaterheffing. De regels vindt u in de Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Regels voor bodemenergiesystemen

Er gelden nieuwe regels voor de aanleg van bodemenergiesystemen om het drinkwater te beschermen.