Omgevingsdiensten


In Brabant zijn 3 omgevingsdiensten. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Midden- en West-Brabant en Brabant Noord.

De omgevingsdiensten zijn uitvoeringsorganisaties voor handhavings- en vergunningstaken waar de provincie bevoegd gezag voor is. Voor vragen neemt u contact op met:


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.