Schaalsprong fiets


Natuurlijk kun je al prima fietsen in Brabant. Tegelijkertijd zijn er nog genoeg mogelijkheden om de fiets aantrekkelijk te maken voor nog meer mensen. Samen met de andere overheden in Nederland werkt Brabant daarom aan de schaalsprong fiets.

Downloads

Brabants Toekomstbeeld Fiets

Om de schaalsprong Fiets ook voor de lange termijn beleidsmatig te borgen, hebben Rijk, provincies, vervoersregio’s en gemeenten het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040’ opgesteld. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) bundelt de benodigde inzet op het gebied van fietsinfrastructuur, fietsparkeren en fietsstimulering die nodig is om de schaalsprong Fiets te bereiken. Met het NTF als basis kunnen overheden straks structurele afspraken maken over de financiering van alle projecten. Voor Brabant is het NTF uitgewerkt in het Brabants Toekomstbeeld Fiets (pdf, 6.6 MB). Daarmee kan de doelstelling van de mobiliteitstransitie naar een schoon en gezond mobiliteitssysteem, zoals in het beleidskader Mobiliteit Koers 2030 is geformuleerd, gerealiseerd worden.

Tour de Force

Met de fietssamenwerking Tour de Force werkt Brabant aan de schaalsprong Fiets samen met andere overheden in Nederland. Bij de start van Tour de Force is er een mooi doel geformuleerd: 20% meer fietskilometers in 10 jaar tijd.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.