N65 tussen Tilburg en Den Bosch

Ook is het een weg die bepalend is voor het landschap en de leefbaarheid van Vught en Helvoirt.  

Het Rijk, de provincie en o.a. gemeente Vught werken samen aan een aanpak voor de N65. Plannen voor de reconstructie van de N65 zijn echter in december 2022 door de Raad van State vernietigd. Dit betekent dat het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Vught en Helvoirt vooralsnog niet mogelijk is op de manier die de partijen voor ogen hadden. 

Hoe nu verder?

Betrokken partijen hebben afgesproken een taskforce op te richten onder leiding van gemeente Vught. Deze taskforce is op dit moment aan het verkennen of er nog mogelijkheden zijn voor een vervolg voor de plannen van de N65. Eind 2023 zal hierover meer duidelijk worden.

Contact

N65: reconstructie Rijksweg tussen Helvoirt en Vught

Zie ook