Deze video gaat over Animatiefilm N65

Veiligere rijksweg

Op het deel Haaren – Vught van de N65 bevinden zich momenteel diverse kruisingen met verkeerslichten en wegen en uitritten die direct uitkomen op de rijksweg. De verkeerlichten tussen Helvoirt en Vught verdwijnen en maken plaats voor verdiepte ligging en ongelijkvloerse kruisingen. Naast het gemotoriseerde verkeer profiteren ook fietsers, wandelaars, ruiters en dieren die straks ongehinderd de weg passeren. Daarvoor worden oversteekplaatsen, een fietstunnel en een natuurbrug aangelegd. Hierdoor verbetert de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd vermindert de geluidshinder en de barrièrewerking.

Na de recente vaststelling van het Bestemmingsplan door de gemeenten Haaren en Vught, wordt nu gewerkt aan de aanbestedingsfase die op 9 juli 2020 is gestart. De definitieve aannemer zal naar verwachting in de zomerperiode in 2021 gegund worden waarna hij kan starten met de (voorbereidende) werkzaamheden. Die moeten in 2024 afgerond zijn. Hierna wordt in de gemeente Vught met een ander groot infrastructureel project gestart: het PHS-traject Meteren-Boxtel (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer). Daarbij zal o.a. het niveauverschil worden omgedraaid, waarbij de spoorlijn voortaan onder de N65 zal lopen. Nu is dat nog andersom.

Uitvoering door provincie

Met het project is een bedrag van €180 miljoen gemoeid, inclusief onder meer bouwkosten, grondaankopen en btw-kosten. Deze zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst waarin de vier projectpartners alle afspraken voor de realisatie van herinrichting hebben opgenomen. Zo wordt de rijksweg N65 tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg tijdelijk overgedragen aan de provincie om het aanbestedingsproces sneller te laten verlopen. Met de gemeente Haaren en Vught worden goede gesprekken gevoerd voor een warme overdracht zodat de provincie goed op de hoogte is van de wat er leeft bij inwoners in belanghebbenden. Uiteraard blijven Vught en Haaren tot het einde van het project betrokken.

Via deze openbare viewer kunt u inzoomen op het project tot op straat- en woningniveau. Op deze manier ziet u duidelijk wat er gaat veranderen of hetzelfde blijft na de reconstructie van de N65. De legenda aan de rechterkant geeft de verschillende aspecten weer.

Meer informatie vindt u op rijksinfravught.nl en op haaren.nl.

Contact

N65: reconstructie Rijksweg tussen Haaren en Vught

Zie ook