Wegenproject N284 Reusel - Bladel - Hapert

Tegelijk met het onderhoud aan de provinciale weg willen de gemeenten Bladel, Reusel - De Mierden en de provincie de leefbaarheid in de dorpen vlakbij de weg verbeteren. Er is daarbij extra aandacht voor de veiligheid en de bereikbaarheid van de dorpen, en voor een betere doorstroming van het verkeer. 

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de tien jaar nodig als gevolg van slijtage aan het asfalt. Door het asfalt te vervangen blijft de weg in goede conditie. Op het moment dat groot onderhoud nodig is bekijkt de provincie meteen wat er nog meer moet gebeuren. 

Op de N284 is er vooral sprake van woon- en werkverkeer tussen de dorpen in De Kempen en Eindhoven en het Ruhrgebied in Duitsland. In de spits staan er vaak files en er zijn geen goede alternatieve routes. Daarom is er veel sluipverkeer door de dorpen die rond de provinciale weg liggen. Daarnaast ontwikkelen gemeenten op dit moment twee bedrijventerreinen in het gebied. Gemeente Reusel – De Mierden legt bedrijventerrein Kleine Hoeven aan in Reusel. Gemeente Bladel werkt aan het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert. Dit alles zorgt voor meer drukte in het verkeer op de N284. Ook sommige oversteekplaatsen van de N284 zijn gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. 

Doelen

Door de aanpak van de N284 willen de provincie en gemeenten:

  • de veiligheid verbeteren voor al het verkeer op en rond de N284;
  • de doorstroming op de N284 verbeteren voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer (zoals het fiets- en wandelverkeer);
  • fietsroutes verbeteren;
  • oversteekpunten veiliger maken;
  • de haltevoorzieningen en infrastructuur voor Openbaar Vervoer verbeteren;
  • de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven in De Kempen verbeteren;
  • ervoor zorgen dat de N284 goed in het landschap past.

Maatregelen

Samen met de gemeenten maakt de provincie het ontwerp en betrekt daarbij de omgeving. In het ontwerp komen de concrete maatregelen te staan die nodig zijn om de doelen te bereiken.

Aanpak

In maart 2020 is een planstudie opgeleverd met verschillende alternatieven. De provincie en de betrokken gemeenten zijn daarna aan de slag gegaan met de volgende fase van de planstudie. Er is gekozen voor één voorkeursalternatief. Op dit moment onderzoeken we of dat voorkeursalternatief haalbaar is. Zo kijken we bijvoorbeeld nog waar verbeteringen mogelijk zijn. Samen met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt naar een uitvoerbaar plan.  

Planning

In de loop van 2022 verwachten we de eerste concrete voorstellen voor de aanpassing van de N284 te kunnen doen. Die voorstellen zijn nog niet definitief. Het voorbereiden van de aanpak van een provinciale weg gebeurt zorgvuldig en kost veel tijd. We verwachten dat rond 2025 de aanbesteding voor de werkzaamheden kan starten.  

Meer informatie

Over de laatste stand van zaken houden wij u op de hoogte via de website www.N284.nl Ook leest u daar meer over de achtergrond van dit project.

 

Contact

N284 Reusel - Bladel - Hapert

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N284 Reusel - Bladel - Hapert