N284 Bladel, Reusel-De Mierden

De N284 is belangrijk voor de bereikbaarheid van de Kempen. Voor 2020 staat groot onderhoud gepland aan deze weg. Dat is een goed moment om ook knelpunten rond de N284 aan te pakken. Hieronder de veiligheid voor de fietsers en de ontsluiting van het Kempisch bedrijvenpark, bedrijvenpark De Sleutel en industrieterrein Kleine Hoeven. De vele verkeerslichten op de weg leiden tot een slechte doorstroming. Het grote aantal vrachtwagens dat via de N284 naar de A67 moet, zorgt eveneens voor overlast.

Onderzoek

Aan de hand van een onderzoek, onder leiding van de gemeente Bladel, en input vanuit omwonenden en andere betrokkenen, beslissen provincie en gemeenten in 2019 over het aanpakken van de weg. De uitvoering moet vervolgens in 2021 starten.

Contact

N284 Bladel, Reusel-De Mierden

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N284 Bladel, Reusel-De Mierden