Wegenproject N284 Reusel - Bladel - Hapert

Waarom

Groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de tien jaar nodig als gevolg van slijtage aan het asfalt. Door het asfalt te vervangen blijft de weg in goede conditie. Op het moment dat groot onderhoud nodig is bekijkt de provincie meteen wat er nog meer moet gebeuren. 

Recente ontwikkelingen: groot onderhoud in plaats van reconstructie 

In mei 2023 heeft de provincie besloten om voorlopig alleen met groot onderhoud aan de provinciale weg te starten, vooruitlopend op de grootschalige reconstructie die zij tot dan toe aan het voorbereiden was. De gemeenteraad van Bladel kon zich niet vinden in de plannen die de drie samenwerkende partijen (provincie en beide gemeenten) hadden voorbereid. Daarom heeft de stuurgroep een pas op de plaats gemaakt met de reconstructieplannen. Als verantwoordelijk wegbeheerder wil zij echter niet tornen aan de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de directe omgeving.

Doel

Door groot onderhoud op te starten wil de provincie voorkomen dat de technische staat van de weg slechter wordt. Daarmee zou namelijk de verkeersveiligheid in het geding komen en neemt geluidsoverlast toe. Daarom heeft de provincie het besluit genomen de verdere ontwikkeling van de plannen voor de N284 niet af te wachten.  

Maatregelen

Naast het groot onderhoud bekijkt de provincie of er op sommige plaatsen op de weg kleinschalige maatregelen nodig zijn die de verkeersveiligheid verbeteren, zoals bijvoorbeeld bij de tankstations. De precieze maatregelen zijn nu nog niet bekend.

Aanpak

De verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud ligt volledig bij de provincie Noord-Brabant. Zodra er een nieuw provinciebestuur is aangetreden, volgen er gesprekken over de bredere aanpak met de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. Het ontwerp (voorkeursalternatief) dat er lag voor de reconstructie zal bij deze besprekingen onderwerp van gesprek zijn. 

Meer informatie

Over de laatste stand van zaken houden wij u op de hoogte via de website www.N284.nl Ook leest u daar meer over de achtergrond van dit project.

 

Contact

N284 Reusel - Bladel - Hapert

M. (Mark) Ceelen
Omgevingsmanager N284 Reusel - Bladel - Hapert