Bekijk de kaart

Waarom

Er staan dagelijks wachtrijen op de aansluitende wegen vanuit Rijen om de N282 op te komen. De kern van Hulten ligt direct aan de N282, het is zo druk op deze weg dat het moeilijk oversteken is. Dit vraagt om een aanpassing van de N282 ter hoogte van Rijen en Hulten.

Maatregelen

  • De N282 wordt vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Burgermeester Baron van Voorst tot Voorstweg verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • Ten westen van Hulten komt een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg. Die sluit vervolgens aan op de Burgemeester Letschertweg. Ook dit deel van het traject wordt verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • Hulten wordt autoluw gemaakt.

Aanpak

Het bestemmingsplan voor de weg is op 20 februari 2017 vastgesteld. Er is een aantal beroepen op het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State. Na een tussenuitspraak en een herstelbesluit van de gemeenteraad heeft de Raad van State op 1 november 2020 een definitieve uitspraak gedaan en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Planning

De voorbereiding gaat verder met de aanbesteding van het werk. De aanbestedingsprocedure start in de tweede helft van 2021. In de eerste helft van 2022 wordt dan de aannemer gekozen. De gekozen aannemer werkt het ontwerp verder uit naar een definitief plan. Als dit voorspoedig verloopt kunnen de werkzaamheden medio 2022 beginnen.

Meer informatie N282

Wilt u meer weten over project N282, neem dan contact op of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Snelfietsroute F58

Langs een deel van de N282 realiseert de provincie in de toekomst een snelfietsroute (vanaf gemeentegrens Breda tot en met de Broodbaan in Rijen).
Lees meer over snelfietsroute F58.

 

Contact

N282 Rijen - Hulten - Reeshof

N282 Rijen - Hulten - Reeshof

Zie ook