Kaart omgeving N282 Rijen - Hulten

Bekijk de kaart

Waarom

Er staan dagelijks wachtrijen op de aansluitende wegen vanuit Rijen om de N282 op te komen. De N282 is bij Hulten moeilijk over te steken. Daarom is het tijd voor een reconstructie van de weg. We nemen maatregelen om de verkeersoverlast te beperken en de doorstroming te verbeteren.

Maatregelen

  • De N282 wordt vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Burgermeester Letschertweg verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • Ten westen van Hulten komt een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg en vervolgens op de Burgemeester Letschertweg. Ook dit deel van het traject wordt verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • Hulten wordt autoluw gemaakt.

Onthulling bouwbord

Op woensdag 12 oktober onthulde gedeputeerde Suzanne Otters - Bruijnen samen met wethouder Corné Machielsen van gemeente Gilze en Rijen en Sander Dekker (directeur Heijmans) het bouwbord voor de reconstructie van de N282 Rijen – Hulten – Reeshof. Heijmans start op korte termijn met de eerste werkzaamheden. Dat zijn in eerste instantie vooral voorbereidende onderzoeken.

Aanpak

Het bestemmingsplan voor de weg is op 20 februari 2017 vastgesteld. Er is een aantal beroepen op het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State. Na een tussenuitspraak en een herstelbesluit van de gemeenteraad heeft de Raad van State op 1 november 2020 een definitieve uitspraak gedaan en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed aan aannemer Heijmans Infra B.V.. Heijmans werkt het ontwerp verder uit naar een definitief plan, en start binnenkort met voorbereidende onderzoeken op en langs de N282.

Meer informatie N282

Wilt u meer weten over project N282, neem dan contact op of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Snelfietsroute F58

Langs een deel van de N282 realiseert de provincie in de toekomst een snelfietsroute (vanaf gemeentegrens Breda tot en met de Broodbaan in Rijen).
Lees meer over snelfietsroute F58.

 

Contact

N282 Rijen - Hulten - Reeshof

N282 Rijen - Hulten - Reeshof

Zie ook