Kruising N282

Waarom

Er staan dagelijks wachtrijen op de aansluitende wegen vanuit Rijen om de N282 op te komen. De N282 is bij Hulten moeilijk over te steken. Daarom is het tijd voor een reconstructie van de weg. We nemen maatregelen om de verkeersoverlast te beperken en de doorstroming en veiligheid te verbeteren. 

Aanpak

Voor de reconstructie van de N282 en de N260A is een plan gemaakt met verschillende maatregelen. Hiervoor is onder andere een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Op 1 november 2020 is het plan onherroepelijk geworden.

Uitvoering werkzaamheden in twee fases 

We voeren de werkzaamheden in twee tijdvakken uit. Door het werk namelijk te spreiden in de tijd, én gebruik te maken van elektrische machines, voorkomen we een te hoge stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Deel 1 van de werkzaamheden loopt van de kruising N260/N260A (Burgemeester Letschertweg/Burgemeester Ballingsweg) tot aan kruising Europalaan, inclusief de nieuwe verbindingsboog N260A/N282 (Burgemeester Ballingsweg/Rijksweg). Bij de Europalaan komt een tijdelijke rotonde. Ook het fietspad langs het noorden van de N282, tussen de Broekdijk in Hulten en de Oosterhoutseweg (N631), wordt aangelegd in deel 1. 

Deel 2 loopt van de Europalaan tot aan de Oosterhoutseweg (N631).

Maatregelen

Deel 1

  • Ten westen van Hulten en ter hoogte van voormalig restaurant ’t Vliegveld komt een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg en vervolgens op de Burgemeester Letschertweg. 
  • De Burgemeester Ballingsweg wordt ook verbreed naar 2x2 rijstroken. 
  • In Hulten nemen we diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten en verkeershinder te beperken. Er komt een verbod op doorgaand vrachtverkeer, er komt een rotonde op het kruispunt met de Broekdijk, er komt geluidsreducerend asfalt en er volgen maatregelen om het verkeer attent te maken op fietsers en voetgangers. De aanleg van middeneilanden moet er tot slot voor zorgen dat oversteken veiliger wordt.

Deel 2

  • De N282 wordt vanaf de kruising met de Julianastraat (Rijen) tot aan de Europalaan verbreed naar 2x2 rijstroken. De verkeerslichten worden vervangen door intelligente verkeerslichten. 

Planning

In het voorjaar van 2024 starten de grootschalige werkzaamheden. Aannemer Heijmans Infra B.V. gaat tot ongeveer september aan de slag met deel 1. Deel 2 wordt in 2025 uitgevoerd. Via de nieuwsbrief en deze website houden wij u op de hoogte over het vervolg. 

Stikstof

Het stikstofvraagstuk dat in Nederland speelt heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de N282 en N260A. Kortgeleden zijn de regels voor vergunningen op het gebied van natuurbescherming en stikstof veranderd. Het gaat hier om de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Projecten die voor neerslag van stikstof in een Natura 2000- gebied zorgen, krijgen geen vergunning meer en mogen niet doorgaan. 

Het project N282 zou tot stikstofneerslag in meerdere beschermde natuurgebieden leiden, waaronder het Ulvenhoutse Bos en De Regte Heide. We krijgen hier geen vergunning meer voor. Een aantal onderdelen van het plan kunnen we daarom niet uitvoeren zoals vooraf bedacht. Het gaat dan om het autoluw maken van Hulten en de rijbaanverdubbeling van de N282 tussen de Julianastraat (Rijen) en de Oosterhoutseweg (N631). Mogelijk veranderen de regels met betrekking tot natuurbescherming en stikstof in de toekomst. Dan komen deze onderdelen weer in beeld. Op dit moment weten we niet wanneer dit zal zijn. 

Meer informatie N282

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden ook volgen via de bouw app van Heijmans op uw smartphone, voor Android of Apple/iOS Wilt u een melding ontvangen als er nieuws is? Klik dan op ‘push-notificaties’ om dit in te stellen.
De laatst verzonden nieuwsbrieven zijn terug te lezen in ons nieuwsbrieven archief

Snelfietsroute F58

Langs een deel van de N282 realiseert de provincie in de toekomst een snelfietsroute (vanaf gemeentegrens Breda tot en met de Broodbaan in Rijen).
Lees meer over snelfietsroute F58.

 

Contact

N282 Rijen - Hulten

Zie ook