Langs provinciale wegen

De provincie beheert ongeveer 600 kilometer aan provinciale wegen. Langs een deel van die wegen liggen fietspaden waar de provincie ook beheerder van is. De provincie onderzoekt regelmatig of de kwaliteit van de fietspaden langs de provinciale wegen nog voldoende is. Als het nodig is, worden er nieuwe fietsverbindingen langs provinciale wegen aangelegd.

Snelfietsroutes in uitvoering:

Gerealiseerde snelfietsroutes:

Kijk voor meer informatie op www.snelfietsroutesbrabant.nl