Samenwerking arbeidsmigratie in de regio


Samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en marktpartijen vindt zoveel mogelijk plaats in de bestaande samenwerkingsverbanden. Brabant is daarbij verdeeld in 6 regio’s.

Downloads

Alle regio’s hebben een ‘bestuurlijk trekker'. Per regio zijn regiotafels georganiseerd, om samenwerking van gemeenten, huisvesters, uitzendbureaus, werkgevers en belangenorganisaties vorm te geven.

Bekijk de indeling van de regio's op de kaart (pdf, 487 kB)

Afspraken per regio

Per regio, behalve in De Kempen en A2 gemeenten, zijn afspraken opgesteld en vastgesteld. Deze kunt u downloaden.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.