foto: Japanse Duizendknoop

Door menselijke invloeden via globalisering en door klimaatverandering neemt het aantal exoten in Noord-Brabant steeds sneller toe. Sommige soorten zijn schadelijk voor de flora en fauna die hier van nature voorkomt, dan worden ze invasief genoemd. Een voorbeeld hiervan is de Aziatische hoornaar (grote wespensoort), die een bedreiging vormt voor honingbijen. Andere soorten zijn weliswaar nieuw, maar vormen geen gevaar voor de inheemse biodiversiteit, zoals de Eikenprocessierups die voor mensen weliswaar hinderlijk is, maar juist extra voedsel oplevert voor vogels.

Sinds 2015 zijn de EU-lidstaten verplicht om invasieve exoten van een vastgestelde lijst van soorten te bestrijden. Deze wordt jaarlijks herzien en sinds 2018 zijn de provincies verantwoordelijk voor de aanpak van deze soorten uit de zogenaamde Unielijst.

Plan van aanpak invasieve exoten Noord-Brabant

De provincie heeft eind 2020 het Plan van aanpak invasieve exoten Noord-Brabant vastgesteld, waarin is uitgewerkt op welke manier Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan haar wettelijk opgelegde taak tot bestrijding van deze invasieve exoten. Ook de invasieve exoten die niet op de Europese lijst staan maar wel problematisch aanwezig zijn, de zogenaamde Brabantse zorgsoorten, zijn hierin meegenomen. Een voorbeeld hiervan is de beruchte Japanse Duizendknoop, die inheemse flora verdringt. De maatregelen uit het plan van aanpak variëren van het geven van voorlichting en openstellen van subsidies tot opdrachtverlening voor gerichte bestrijding.

Zie ook