De circa 50 meetkasten meten ‘realtime’ stikstofdioxide en fijnstof. De focus van de meetkasten ligt daarbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het buitengebied met veel veehouderij. De data van de meetkasten zijn openbaar. Daardoor kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving.

Burgerinitiatieven

Vanuit het regionale meetnet wordt tevens de verbinding gezocht met burgerinitiatieven. AiREAS is hierbij de verbindende partij tussen het regionale meetnet en lokale burgerinitiatieven.

Initiatiefnemende partners

De provincie is een van de initiatiefnemende partners van het Regionaal Meetnet. De andere partners zijn AiREAS, gemeente Eindhoven, GGD, RIVM, TNO, Universiteit Utrecht en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.