In de diepere ondergrond zijn water en grondstoffen aanwezig. Ook zijn er mogelijkheden om energie te winnen of op te slaan en om (afval)stoffen en gassen op te slaan. Op veel plekken in Brabant is de bodem vervuild. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden.

Goede woon-, werk- en leefomgeving

Om een goede woon-, werk- en leefomgeving te faciliteren zijn gezondheid en welzijn voor de provincie Noord-Brabant centrale, duurzame uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling. Verschillende overheden werken samen aan een gezond Brabant. De provincie heeft verschillende bodemopgaven die variëren van wettelijke taken tot ambitie en van beschermen en herstellen tot duurzaam benutten.

Feiten, cijfers en kaarten over de toestand van natuur, water en milieu in Brabant zijn te vinden via brabantinzicht.nl