Wat moet ik doen om te stoppen met ondernemen?

De gemeenten zijn in samenwerking met de provincies en ketenpartners verantwoordelijk voor het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende veehouders. Het is goed om u te oriënteren op de provinciale regelingen voor een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop.

Welke ondersteuning is beschikbaar?

 • Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
  De Ontwikkelingsmaatschappij kan ondernemers soms ondersteunen bij het stoppen.
 • Maatwerkregeling omgevingskwaliteit
  In de Omgevingsverordening is de regeling Maatwerk voor omgevingskwaliteit opgenomen. De uitgangspunten die de provincie hanteert om aan deze regeling mee te doen, zijn uitgewerkt in de Beleidsregel omgevingsrecht (hoofdstuk 7.1). Daarin staat of een ontwikkeling in voldoende mate bijdraagt aan het versterken van omgevingskwaliteit als u een woning wilt bouwen of splitsen.
 • Lbv(-plus) regeling
  De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met (een locatie van) hun bedrijf. De regeling is vrijwillig. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf een bepaalde mate van stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden.
 • VABIMPULS
  Vraag een voucher aan om samen met een deskundige van VABIMPULS de mogelijkheden te verkennen om uw stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven.
 • Ondersteuningsloket Stikstof
  Loket voor al uw vragen rondom stikstof. Ook ondersteunt het loket partijen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte.
 • Ondersteuningsnetwerk
  Ondernemers kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsnetwerk voor onafhankelijke gesprekspartners en het stellen van vragen over overheidsbeleid, regels en subsidies.

Hoe regel ik dat?

 • Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit of melding voor het houden van vee intrekken
 • Omgevingsvergunning N2000-activiteit (gedeeltelijk) intrekken
 • Omgevingsplan

Contact

Stoppen met ondernemen

Ondersteuningsnetwerk

Zie ook