Aanpassen verouderde stallen

In 2017 heeft de provincie de regels voor het houden van dieren en de toegestane hoeveelheid uitstoot van ammoniak is aangescherpt. Deze regels zijn te vinden in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Hierin zijn de regels voor het aanpassen van verouderde stallen opgenomen. Het gaat dan over het stalsysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf. In november 2021 en april 2022 is er een wijziging van de Interim omgevingsverordening vastgesteld. De laatste versie van de Interim omgevingsverordening vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2024 geldt dat:

  • een veehouderij op bedrijfslocatieniveau moet voldoen aan de eisen van de IOV, óf
  • ieder verouderd stalsysteem moet zijn aangepast aan de eisen van de IOV

Er geldt een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen. Voor de uitzondering natuurinclusieve landbouw is een handreiking opgesteld.

Bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting hebben hun stalsystemen voor 1 januari 2020 al moeten aanpassen. Deze bedrijven moeten ook per stalsysteem of op bedrijfslocatie niveau voldoen aan de emissie-eisen die gesteld zijn in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Minder uitstoot bij de bron

De provincie stimuleert emissieaanpak bij de bron. Voorbeelden hiervan ziet u in de infographic Toekomstbestendige stallen Bekijk ook de lijst met alle in Brabant toegestane emissiefactoren voor stalsystemen.

Wat is bedrijfslocatieniveau of een verouderd stalsysteem?

De emissie-eisen zijn in bijlage 2 bij de Interim omgevingsverordening opgenomen voor 3 periodes. Veehouders hebben een deadline waarop ze hun verouderde stalsysteem moeten aanpassen.
In de veelgestelde vragen en antwoorden is uitgelegd wanneer er sprake is van een verouderd stalsysteem.

Verschil eisen in Brabant en landelijk besluit

Dat wij in Brabant voorlopen op de landelijke wetgeving heeft alles te maken met het feit dat de stikstofdruk in veel gebieden te hoog is. Brabant kent een grote intensieve veehouderij, hetgeen zorgt voor veel stikstofuitstoot. Daarnaast heeft Brabant veel natuur die gevoelig is voor de uitstoot van stikstof.

Zie ook