Aanpassen verouderde stallen

In 2017 heeft de provincie de regels voor het houden van dieren en de toegestane hoeveelheid uitstoot van ammoniak is aangescherpt. Deze regels zijn te vinden in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) (artikelen 2.66 t/m 2070 en bijlage 2). Hierin zijn de regels voor het aanpassen van verouderde stallen opgenomen. Het gaat dan over het stalsysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf.

Vanaf 1 januari 2024 geldt dat:

  • een veehouderij op bedrijfslocatieniveau moet voldoen aan de eisen van de IOV (artikel 2.66 lid 1 a), óf
  • ieder verouderd stalsysteem moet zijn aangepast aan de eisen van de IOV (artikel 2.66 lid 1 b), 

De route naar duurzame stalsystemen in 2024

In juli 2022 presenteerde de provincie een Routekaart Stalaanpassingen 2024. Met hierin een overzicht van acties om, waar mogelijk, drempels weg te nemen en veehouders te ondersteunen bij het tijdig aanpassen van hun verouderde stallen. Zodat die voldoen aan de eisen die op 1 januari 2024 gaan gelden. Als veehouders vóór 1 april 2023 een volledige vergunningsaanvraag hebben ingediend en onverhoopt niet tijdig de vergunning verleend krijgen, houdt de provincie bij eventuele handhaving daar rekening mee.

Voor enkele kleine diercategorieën zijn nog geen geschikte stalsystemen beschikbaar. Daarvoor wil de provincie de eisen in de IOV aanpassen. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe melkveehouders in kwetsbare gebieden die natuurinclusief willen worden, voldoende tijd kunnen krijgen om die stap te zetten. 
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht De route naar duurzame stalsystemen in 2024.

Zie ook