De provincie ziet echter de noodzaak om een vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt, versneld door te voeren. Die versnelling is nodig omdat waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak. Zonder ingrijpen gaat de karakteristieke Brabantse natuur verloren. Daarnaast maken Brabanders zich zorgen om de effecten van de veehouderij op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid). De provincie zet daarom in op versnelling van vernieuwing en innovatie in de veehouderij.

Meer informatie over het beleid

Op onderstaande pagina’s leest u meer over het beleid van de provincie om tot een duurzame en innovatieve veehouderij sector te komen. Voor de uitvoering van het beleid zijn er ook regels vastgesteld. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Zie ook