In september 2019 is het LIB convenant 2020-2023 ondertekend door de provincie Noord-Brabant en de ZLTO. De basis daarvoor is gelegd in de LIB-evaluatie 2015- 2018 van Prof. dr. ir. Katrien Termeer (WUR bestuurskunde en Kroonlid bij de SER).

In deze LIB periode wordt gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderd. Door innovaties te steunen die kunnen bijdragen aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling. Om zo ondernemers in de groene ruimte uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. dat gebeurt via:

Drie innovatiesporen (thema’s)

  1. Fysieke Leefomgeving (Ecologie)
  2. Waardecreatie (Economie)
  3. Maatschappelijke inbedding en waardering (Sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.