Innovatieve stalsystemen

De provincie Noord-Brabant werkt al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij.

Omgevingsverordening

Daarom heeft de provincie regels vastgesteld in de Omgevingsverordening waarin staat aan welke duurzaamheidseisen stallen moeten voldoen. De regelgeving houdt onder meer in dat veehouders verouderde stallen vóór 1 juli 2024 moeten aanpassen. Voor melkrundveehouders en kalverenhouders geldt als datum 1 januari 2026.