Innovatieve stalsystemen

De provincie Noord-Brabant werkt al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij.

Interim Omgevingsverordening

Daarom heeft de provincie regels vastgesteld in de Interim Omgevingsverordening waarin staat aan welke duurzaamheidseisen stallen op 1 januari 2024 moeten voldoen. De regelgeving houdt onder meer in dat veehouders verouderde stallen vóór 1 januari 2024 moeten aanpassen.