Stalsystemen toepassen


Ontwikkeling van nieuwe stalsystemen en aanpassing van oude stalsystemen is nodig om de uitstoot van ammoniak (stikstof), fijnstof en ziekteverwekkers te minimaliseren. Daardoor verbetert de leefomgeving en gezondheid van dier, boer en zijn omgeving.

De provincie ondersteunt initiatieven door kennis, netwerken en subsidies beschikbaar te stellen aan boeren die willen innoveren.

Welke stalsystemen kan ik toepassen?

Bekijk het innovatieoverzicht (pdf, 429 kB) of de website van ZLTO om te zien welke stalsystemen in ontwikkeling zijn en welke u nu kunt toepassen. De provincie stelt eisen aan de ammoniakuitstoot van veestallen in de Omgevingsverordening. Als een veehouderij niet voldoet aan de emissie-eisen uit de Omgevingsverordening moeten de stalsystemen op het bedrijf worden aangepast om aan de reductie-eisen te voldoen of moeten er andere maatregelen worden genomen. Naast ammoniak (stikstof), wil de provincie ook de uitstoot van geur, fijnstof, methaan en ziektekiemen minimaliseren. Het is het effectiefste om emissie te voorkomen en dit bij de bron aan te pakken. Dat is beter voor het stalklimaat maar ook voor de gezondheid van boer, dieren en omgeving. De provincie brengt veehouders, bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen samen om uitdagingen te benoemen en oplossingen te bedenken en te realiseren.

WhatsApp updateservice voor veehouders

Regelmatig stelt de provincie subsidieregelingen open voor innovatieve stalsystemen. Houd hiervoor deze site in de gaten of abonneer u op de WhatsApp updateservice voor veehouders


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Magazine innovatieve stalsystemen

In dit online magazine vindt u persoonlijke ervaringen en voorbeelden van innovatieve stalsystemen.

Toekomstbestendige stallen

Voorbeelden van bestaande innovaties die op een nieuwe creatieve manier worden toegepast.