Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)


Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de 3 hoofdonderdelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

Downloads

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) 1.0 (pdf, 7.7 MB) is tot stand gekomen in dialoog met overheids- en maatschappelijke partners van de provincie. Deze uitvoeringsagenda ziet de provincie als een vertrekpunt, een uitnodiging aan partners, betrokken ondernemers en inwoners om de komende jaren samen verder invulling te geven aan een robuuste natuur en welvarende economie in Brabant. De BOS staat namelijk ook voor: Brabant Ontwikkelt Samen.

Het mechanisme van de BOS

De uitvoeringsagenda kent 3 pijlers:

  1. Sterker maken van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden; het werken aan instandhoudingsdoelen voor de natuur
  2. Minder stikstofuitstoot: het omlaag brengen van stikstofdepositie met bijdragen van alle sectoren
  3. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maken; wat bijdraagt aan alle sectoren

De pijlers zijn als 3 tandwielen van 1 mechanisme, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder het ene, draait ook het andere niet, is het geheel niet houdbaar, of op zijn minst zeer kwetsbaar. Door meerdere tandwielen tegelijk in beweging te brengen kunnen we sneller resultaat boeken.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Ondersteuningsloket Stikstof

Het ondersteuningsloket is er voor iedereen die (in)direct met stikstof te maken krijgt: inwoners van de provincie Noord-Brabant, (agrarische) ondernemers, adviseurs, ambtenaren, projectontwikkelaars of bijvoorbeeld belangenorganisaties.