Aanvrager/Melder
Vion Food
Locatie
Boxtel, Boseind 10
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 06.06.2019
Omschrijving
ambtshalve in te trekken;
Vergunning
Download Vion Food - Boxtel - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer D. Loeff
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-7122
Datum laatste wijziging
06-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.