Aanvrager/Melder
Gemeentehuis gemeente Maashorst
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.01.2025
Omschrijving
het realiseren van een bedrijventerrein en infrastructurele werken.
Vergunning
Download Gemeentehuis gemeente Maashorst - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/184910
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail