Aanvrager/Melder
Gebroeders Kanters
Locatie
Asten, Bluijssens Broekdijk 3
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Weigering
Download Gebroeders Kanters - Asten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2093458
Datum laatste wijziging
18-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.