Aanvrager/Melder
Gebroeders Kanters
Locatie
Asten, Bluijssens Broekdijk 3
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2093458
Datum laatste wijziging
18-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail