Aanvrager/Melder
VS Building Care
Locatie
Gilze, Prinsenbosch 26
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 02.09.2024
Omschrijving
de uitbreiding van basisschool Prinsenbos
Vergunning
Download VS Building Care - Gilze - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/211679
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail