Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Erp, Heesakker 14
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2068620
Datum laatste wijziging
17-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail