Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Erp, Heesakker 14
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Verlening
Download Privé persoon - Erp - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2068620
Datum laatste wijziging
17-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.