Aanvrager/Melder
SABIC Innovative Plastics
Locatie
Bergen Op Zoom, Plasticslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.06.2020
Omschrijving
een verzoek om maatwerkvoorschriften op te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit, voor de inrichting
Vergunning
Download SABIC Innovative Plastics - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
18120772
Datum laatste wijziging
08-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.