Aanvrager/Melder
Tiwos
Locatie
Berkel-Enschot, De Kraan 37a-b
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 11.09.2020
Omschrijving
de nieuwbouw van 26 woningen
Weigering
Download Tiwos - Berkel-Enschot - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/114568
Datum laatste wijziging
10-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.