Aanvrager/Melder
Maasoever Coldstore
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de vergunning met kenmerk 221272,d.d. 22 juni 1993 van Maasoever Coldstore
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15110852
Datum laatste wijziging
26-01-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail