Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft de vervanging van de adsorptiedroger (delair-unit) uitgevoerd aan de N.C.B.-Iaan 80 te Veghel.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9957-Z-005206
Datum laatste wijziging
09-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.