Aanvrager/Melder
Gemeentehuis gemeente Maashorst
Locatie
Uden, Leeuweriksweg 10a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.09.2024
Omschrijving
De herontwikkeling van een terrein.
Vergunning
Download Gemeentehuis gemeente Maashorst - Uden - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/202966
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail