Aanvrager/Melder
M.A.P.W. van Esch
Locatie
Mariaheide, Goordonksedijk 4
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een bestaande paardenhouderij
Verlening
Download M.A.P.W. van Esch - Mariaheide - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2066101
Datum laatste wijziging
27-09-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.