Aanvrager/Melder
Madou Agro Varkens CV.
Locatie
Heusden Gem Asten, Meijelseweg 70
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Madou Agro Varkens CV. - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2129929
Datum laatste wijziging
29-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.