Aanvrager/Melder
Ennatuurlijk BV
Locatie
Eindhoven, Beukenlaan 2A
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
enkele veranderingen, waaronder een gewijzigde inrichtinggrens
Vergunning
Download Ennatuurlijk BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Jochems
Contact
(013) 206 04 52
Zaaknummer
17031776
Datum laatste wijziging
24-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.