Aanvrager/Melder
Gemeente Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Antoon Coolenlaan 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.11.2023
Omschrijving
De sloop en nieuwbouw van het zwembadcomplex de Tongelreep.
Vergunning
Download Gemeente Eindhoven - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/195923
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail