Aanvrager/Melder
H. den Boer
Locatie
Dongen, Vaartweg 192
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Weigering
Download H. den Boer - Dongen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2058306
Datum laatste wijziging
29-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.