Aanvrager/Melder
Maatschap JHM van der Doelen en MP van der Doelen-van Kessel
Locatie
Erp, Broekweg 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Maatschap JHM van der Doelen en MP van der Doelen-van Kessel - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
L. Frederiks
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2102379
Datum laatste wijziging
13-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.