Aanvrager/Melder
Maatschap van Eert
Locatie
Steenbergen Nb, Vierhoeven 3
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2040789
Datum laatste wijziging
14-11-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail