Aanvrager/Melder
A.P. Smolders
Locatie
Westelbeers, Paardseheide 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Geldigheid
Vanaf 06.06.2013
Omschrijving
het wijzigen van een pluimveehouderij
Weigering
Download A.P. Smolders - Westelbeers - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2065287
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.