Aanvrager/Melder
Mts van der Horst
Locatie
Zeeland, De Kuipersweg 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 06.06.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een pluimveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2052919
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail