Aanvrager/Melder
Mts van der Horst
Locatie
Zeeland, De Kuipersweg 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 06.06.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een pluimveehouderij
Verlening
Download Mts van der Horst - Zeeland - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2052919
Datum laatste wijziging
13-06-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.