Aanvrager/Melder
Van Aaken Landbouw VOF
Locatie
Westelbeers, Paardseheide 2
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 23.05.2013
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2056762
Datum laatste wijziging
30-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail