Aanvrager/Melder
Vogels VOF
Locatie
Erp, Hoek 10a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De uitbreiding/wijziging van een fokvarkensbedrijf.
Vergunning
Download Vogels VOF - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Ruud Verhofstad
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2156671
Datum laatste wijziging
04-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.