Aanvrager/Melder
Ibema Biezenmortel B.V.
Locatie
Biezenmortel, Biezenmortelsestraat 57
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 30.09.2020
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een industrieel bedrijf
Weigering
Download Ibema Biezenmortel B.V. - Biezenmortel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/089820
Datum laatste wijziging
29-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.