Aanvrager/Melder
P. van der Lee
Locatie
Nistelrode, Dintherseweg 27
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 16.05.2013
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een pluimveehouderij
Verlening
Download P. van der Lee - Nistelrode - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2058313
Datum laatste wijziging
23-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.