Aanvrager/Melder
Mts. Adams
Locatie
Ulicoten, Hondseind 0ong.
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 16.05.2013
Omschrijving
het nieuwvestigen van een vleeskuiken- en vleeskalverenhouderij
Verlening
Download Mts. Adams - Ulicoten - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2056999
Datum laatste wijziging
23-05-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.